Anmälningsvillkor

Helgkurs

 1. Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald fyra (4) veckor före kursstart.
  
 2. Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
  
 3. Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande den inbetalade anmälningsavgiften.
  
 4. Vid senare avbokning än tre (3) veckor före kursstart utgår en avbokningsavgift som
   motsvarande 75% av kurspriset.
  
 5. Vid avbokning senare än 48 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
  
 6. Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
  
 7. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe till kursen. Det finns möjlighet att ta igen
  kursen vid nästa kurstillfälle och inom ett år genom en särskild överenskommelse och  bekräftelse.
  
 8. Full återbetalning sker om kursen ställs in på grund av att kursledare inte kan hålla kursen eller om kursen flyttas till annat datum på grund av att kursledaren inte kan hålla kursen.
  
  Anmälningsavgiften återbetalas ej om kursdeltagare har avbokat kursen och kursen sedan ställs in på grund av för få deltagare (minimum 6 st deltagare). Återbetalning vid avbokning, och om kursen ställs in på grund av för få deltagare (minimum 6 st deltagare), av eventuellt resterande inbetalt belopp se punkter 1 – 7 ovan.

Energiterapeututbildningen

 1. Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
  
 2. Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
  
 3. Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande anmälningsavgiften.
  
 4. Vid senare avbokning än fyra (4) veckor före första utbildningshelgen utgår en 
  avbokningsavgift motsvarande 75% av utbildningsavgiften.
  
 5. Vid senare avbokning än en (1) vecka före första utbildningshelgen utgår hel utbildningsavgift.
  
 6. Uteblir du från utbildningen utan att avboka utgår hel utbildningsavgift.
  
 7. Full återbetalning sker om utbildningen ställs in på grund av att kursledare inte kan hålla utbildningen eller om utbildningen flyttas till annat datum på grund av att kursledaren inte kan hålla utbildningen på ursprungliga kursdatumet.
  
  Anmälningsavgiften återbetalas ej om deltagare har avbokat utbildningen och utbildningen sedan ställs in på grund av för få deltagare (minimum 6 st deltagare). Återbetalning vid avbokning och om utbildningen ställs in på grund av för få deltagare (minimum 6 st deltagare) av eventuellt resterande inbetalt belopp se punkter 1 – 6 ovan.

 

 

 

 

 

 

 
stäng