Vad kan EnergyTalks diplomerade energiterapeut hjälpa dig med? 

 

En diplomerad EnergyTalk energiterapeut kan:

 • Skanna och läsa av din energi
 • Förnimma och tolka eventuella energiblockeringar
 • Jobba energimässigt med blockeringarna så de minskar eller släpper
 • Få igång ditt ”lugn och ro” system
 • Ge dig en välgörande och mycket avslappnande behandling
 • Jobba med obalanser så att olika symtom minskar eller läker ut
 • Hjälpa med att minska smärta, stelhet, stress, mm

Det här har EnergyTalks diplomerade energiterapeuter fått lära sig:

En diplomerad energiterapeut från EnergyTalk har genomgått en intensiv utbildning och träning i personlig transformation, energimedvetenhet och energitolkning, hands-on healingtekniker, och i att förstå hur sinne, kropp och känslor hör ihop.

Energiterapeuten har gått utbildningen under ett år, omfattande 8 helger med 17 hela skoldagar har haft omfattande både praktiska och skriftliga läxor, ca 120 – 150 timmars arbete, och har ett godkänt slutprov. Dessutom har energiterapeuten under utbildningstiden gått i regelbunden terapi för att jobba med sin egen personliga process.


Energiterapeuten har:

 • Fått lära sig fysiologin och anatomin av det mänskliga energisystemet samt vilka delar systemet består av.
 • Fått lära sig att tolka och förstå energi hos sig själv och hos klienter genom att träna upp sina sinnen för att förstå informationen som kommer från energisystemet.
 • Har lärt sig ett antal healingtekniker som gör det möjligt att rikta in sig på specifika delar av energisystemet som t ex ett chakra, eller en viss nivå i auran för att ladda, balansera eller rensa där det behövs.
 • Har under utbildningsåret jobbat grundligt och djupgående med sin egen process, sitt eget ”bagage”. Det gör att energiterapeuten har medvetenhet och förståelse för klientens obalanser, utmaningar och bagage.
 • Har lärt sig att skanna en klients energisystem för att se var det finns obalanser och vad som behöver göras energimässigt.
 • Har fått djupgående kunskaper och medvetenhet om våra mänskliga energimässiga försvar och har övat på att känna igen försvaren hos klienten. Det medför en större förståelse för var obalanserna finns och vad som behöver göras för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt.

Energiterapeutens främsta intention är att stödja klientens läkande process med kompetens, integritet och medkänsla. Energiterapeutens åtagande är att skapa ett tryggt, empatiskt och livsbejakande utrymme för att på bästa sätt underlätta klientens läkande- och förändringsprocess.

 
stäng