bat_och_sjo.jpgEnergy reading

Energy reading eller energiläsning kombinerar samtal med kropps- och energimedvetenhet för att hitta grundorsaken till dina obalanser.

 

 

Energiläsning går "förbi" det mentala och ger dig snabbt kontakt med det som egentligen händer i dig energi- och känslomässigt. 

 

Din kropp talar om för dig när något är fel eller ur balans i ditt liv. Du kanske har fysiska symtom i form av värk, eller allergier, eller någon sjukdom eller spänningar i kroppen. Om du är redo att lyssna på signalerna från din kropp kan du få viktiga ledtrådar till varför något inte stämmer i ditt liv.

 

Med energiläsning kommer du i djup kontakt med dina bilder, föreställningar och budskap från det förflutna som begränsar dig på olika sätt i livet och i dina relationer. Energiläsning skiljer sig från traditionell samtalsterapi genom att du får insikter och förståelse för hur du använder din energi och vad det får för konsekvenser i ditt liv. Det går inte att "tänka sig ur" (dvs vara "uppe i huvudet") eller enbart prata om problem som har käns lo-och energimässiga orsaker. Du får med dig enkla och praktiska verktyg som du kan använda genast för att skapa bestående förändringar och balans på olika områden.

 

Energiläsning är en djupgående metod som berör alla niveår i ditt liv - fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Du får en genuin förståelse för hur ditt sätt att använda din energi påverkar dina relationer.

 

Du får kunskap om vilka energimässiga försvar du använder, hur de begränsar dig och hur du kan skapa positiva och bestående förändringar i ditt liv. Du får en praktisk verktygslåda som du kan börja använda genast för att få det du vill ha i i ditt liv.

 

Energiläsning hjälper dig att

  • få tillgång till hela din livskraft och fulla potential
  • komma i kontakt med din djupare längtan och syfte
  • skapa och förverkliga det du vill ha i ditt liv 

 

Priser och villkor


Kontakta mig för bokning eller om du har frågor

 

 


Så här tycker några klienter:

 

"Hos Annette har jag fått en verktygslåda full av redskap att hantera mitt liv, mina känslor och tankar. Hon har hjälpt mig hitta en plats där jag kan vara fullkomligt närvarande, bara vara och tycka om att vara jag. Under tiden jag gått hos Annette har det hänt saker i mitt liv som jag kunnat hantera med min nya verktygslåda och tack vare detta arbete har jag vågat ta beslut som förändrat mitt liv. Stora ord, men sanna." Sofie Tallberg

 

"Under min tid hos Annette har jag tagit stora kliv mot att utveckla min fulla potential och bli den jag är menad att bli. Jag har fått ökad medvetenhet om mina känslor, min kropp och mina försvar och verktyg att hantera dessa. Jag tycker bättre om att vara jag vilket jag tror har mycket att göra med att jag börjar acceptera mig själv men också för att jag inte låter mina känslor ta över min kropp och styra mig längre. Terapin hos Annette har gett mig verktyg för att våga leva livet på livets villkor och utvecklas mot att bli mitt bästa jag." Lina

 
stäng