Jennys berättelse

"Energikunskap är ett ämne som borde vara tillgängligt för alla"

Jenny.jpgNamn: Jenny Bergström
Sysselsättning: Driver företaget Hälsostark, www.halsostark.se
Genomförda kurser hos EnergyTalk: Grunderna i energiterapi del 1 och 2
Diplomerad Energiterapeut

 

 

 

Kunskap om energier

Jag sökte en väg att lära mig mer om energi och hur jag använder min energi. Jag ville utvecklas både personligen och få kunskap som skulle kunna hjälpa mig i min profession som coach och yogalärare. Jag blev rekommenderad att prova EnergyTalks kurser med Annette som lärare.

Att komma till kärnan med hälsoproblem

Jag anmälde mig till helgkurserna i "Grunderna i energiterapi" och gillade mixen av konkreta övningar och mer subtila, inkännande övningar. Jag fick en form och struktur att hålla mig till när det gäller energi som var värdefull. Jag fick en början till en grund att bygga vidare på mina kunskaper och insåg att det här ville jag jobba mer med. Att ha kunskap om energi är att komma till själva kärnan med hälso- och andra problem och där jag tidigare inte riktigt har nått ända fram.

Verktyg för att skapa förändringar

Nu går jag den ettåriga diplomerade energiterapeututbildningen där jag framför allt lärt mig att förstå hur jag använder min egen energi, när jag håller tillbaka energimässigt och hur det begränsar mig i situationer och relationer. Att bli medveten om min energi har varit en hjälp för att kunna jobba med förändringar som jag vill göra. Ett resultat är att mina relationer har förbättrats därför att jag har hittat nya sätt att kommunicera. Där det tidigare har krockat och inte har gått att komma vidare har jag fått nya verktyg som har visat vägen. Det som händer i relationerna blir väldigt tydligt och jag kan nu sätta fingret på vad det är som inte känns bra eller inte funkar och kan bättre hantera det på ett konstruktivt sätt.

Professionellt kommer jag snabbare till kärnan av mina klienters begränsningar eller hinder och kan effektivt hjälpa dem att komma i kontakt med sina blockeringar och möjligheter att göra nya val. Jag ser fram emot att efter utbildningen även jobba som energiterapeut i min profession.

Konkret och tydligt

Jag gillar mixen av teori och praktik i undervisningen och Annette har förmågan att förklara det som är subtilt och abstrakt på ett konkret och tydligt sätt. Det gör att jag känner en trygghet i att prata om och använda kunskaperna om energi.

Det är optimalt att vi elever kan öva på varandra och få omedelbar feedback. Det känns värdefullt att känna på hur det verkligen är att arbeta med energiterapi. Annette som lärare är närvarande, förtroendeingivande, mycket kunnig och pedagogisk och har humor!

Energikunskap för alla

Jag tycker kurserna och utbildningen ger en grund som alla skulle behöva - energikunskap är ett ämne som borde vara tillgängligt för alla - från att vara ett grundämne i skolan till att erbjudas speciellt i utbildningar som har med hälsa och psykologi att göra.

Energi finns i och omkring oss hela livet, och att få kunskap om hur vi använder energi och vad som omger oss är att ha full tillgång till sig själv och sitt livs potential.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

 
stäng