Så här tycker kursdeltagare om EnergyTalks kurser:

 

"I skolor och på arbetsplatser skulle nog många konflikter kunna undvikas med hjälp av dessa verktyg som EnergyTalk lär ut. "

 

"Tack vare EnergyTalk fick jag syn på mitt sätt att agera och vara tillsammans med andra i olika situationer. "

 

"Jag lärde inte bara känna mig själv på ett djupare plan utan fick också mer förståelse för andra människors reaktioner."

 

"Jag lärde mig att se mig själv ur olika perspektiv och med mer ödmjukhet. Jag har slutat vara så hård och dömande mot mig själv."

 

"Tack vare EnergyTalk har jag fått mer förståelse för mig själv och de försvar jag byggt upp under min uppväxt."

 

"Jag tyckte det var positivt att varva teori kring de olika energiförsvaren med praktiska övningar, ett effektivt sätt att få syn på sina rädslor och försvarsmekanismer som man byggt upp under livet men som det kanske är svårt att upptäcka själv eller sätta ord på."

 

"EnergyTalk var för mig en spegel där jag fick syn på mitt sätt att agera och vara. "

 

Läs vad eleverna säger om energiterapeututbildningen

Ninas berättelse om utbildningen

Jennys berättelse om utbildningen

 

Läs mer om EnergyTalks kurser här

 
stäng