Sandras berättelse

"Jag hade ett val: skulle jag följa den gamla invanda, tråkiga och lätta vägen eller skulle jag våga utmana mig själv och kliva ur min komfortzon för att göra något helt nytt?"

Sandra.JPG


Namn: Sandra Karlsson
Genomförda kurser hos EnergyTalk: Grunderna i energiterapi
Diplomerad Energiterapeut

 

 

 

 

När jag tänker tillbaka på den resa jag genomgått under utbildningsåret så blir jag otroligt tacksam, glad och stolt. Jag har tagit modet och blottat mitt djupaste, innersta och gått igenom några av mina största rädslor och jag kan inget annat än att ödmjukt och kärleksfullt tacka mig själv, min visa lärare och alla de andra vackra själar som jag delat denna resa med.

 

I healingarbetet har jag hittat gåvan att fysiskt se färger, det är helt fantastiskt att ha den gåvan i healingen. Jag litar också mer på min intuition och det som kommer till mig både visuellt men också de känslor som kommer till mig. Jag har utvecklat mina sinnen på ett sätt jag inte trodde var möjligt och jag litar och lyssnar mer på den vägledning som kommer till mig idag.

 

… Jag blev introducerad till utbildningen, den var ett helt år och kostade ju en del pengar som jag inte hade just då. Tankarna snurrade, skulle jag följa den gamla invanda, tråkiga och lätta vägen som inte skulle leda någon annanstans än där jag redan är? Ett ekorrhjul. Eller skulle jag våga utmana mig själv och kliva ur min komfortzon för att göra något helt nytt som var okänt men som ändå kändes rätt och skrämmande. För mig var svaret egentligen ganska enkelt. Instinktivt och intuitivt skulle jag gå denna väg. Jag hade ju bett om vägledning och guidning och här stod jag ju och en dörr stod vid öppen framför mig, ”jag måste kliva in!” Jag hade flera gånger tidigare hört en röst säga till mig ”om du öppnar dörren så visar jag dig vägen” och där var den igen, den igenkännande rösten som kommunicerade med mig och den här gången lyssnade jag.

 

Jag bestämde mig snabbt och allting gick så enkelt, det bara föll sig. Jag fick gå ner på halvtid, vilket gav mig extra tid att lägga ner på studier. Den ekonomiska biten löste sig smidigt, jag fick t.o.m. tillbaka en del ersättning från mitt fackförbund.

 

Känslan av stolthet som jag kände efter första kursdagen var enorm. Det var ett sådant jätte kliv för mig, att våga känna rädslan men inte låta mig hindras av den. Med skräckblandad förtjusning såg jag nu t.o.m. fram emot att utmana mig själv igen.

 

Ju längre jag kom i utbildningen desto mer förstod jag hur präglad jag är av mina försvar som skapats i så tidig barndom. Att jag genomlidit sådan smärta och skapat detta skydd för att undvika att känna denna smärta och sorg, det var en otroligt hjärtskärande känsla. Mitt hjärta var så sårat, mitt inre barn var sårat, hela jag var i sorg och för att kunna genomföra läkningsprocessen så var jag tvungen att känna och blotta denna smärta igen, för att förstå, tillåta och acceptera. Då blev helt plötsligt det omöjliga möjligt, att släppa taget, det var omöjligt att hålla fast längre.

 

Dessa försvar finns fortfarande med hos mig men genom medvetenhet, acceptans, tillåtelse och kärlek så har jag startat en läkningsprocess och idag är såren inte lika djupa och jag kan hantera mina försvar och förstå andra på ett mer sunt sätt genom den kunskap och den kärlek jag givit mig själv.

Det som förvånat mig mest under utbildningen var just att egenprocessen blev så tydligt oundviklig på vägen till att bli energiterapeut. Jag förstår idag hur viktigt det är att vara medveten om sin egen energi, sina försvar och sin gränssättning. Idag kan jag lättare skilja på min egen och klientens energisystem och jag har lättare att förstå människor överlag genom att ha blivit medveten om de olika försvarstyperna. Gränssättningen fungerar som ett skydd för mig i min vardag och även som skydd vid healingsessioner för att inte ta in för mycket från klienten.

 

Nu går jag framåt i livet med tillförsikt. Jag har funnit den balansen och friden jag sökt och nu känner jag mig redo för att hjälpa andra på deras väg till läkning.

 

Spara

Spara

 
stäng