energiterapi_fin_web.jpg

 

Studieplan för
EnergyTalks diplomerade energiterapeuter 

 

 

 

 

 

En diplomerad energiterapeut från EnergyTalk har genomgått en intensiv utbildning och träning i personlig transformation, energimedvetenhet och energitolkning, hands-on healingtekniker, och i att förstå hur sinne, kropp och känslor hör ihop.

 

Energiterapeuten går utbildningen under år 1, omfattande 8 helger med 17 hela skoldagar, motsvarande 136 skoltimmar, har haft omfattande både praktiska och skriftliga läxor, motsvarande 120 – 150 timmars arbete, och har ett godkänt slutprov. Dessutom har energiterapeuten under utbildningstiden gått i regelbunden terapi för att jobba med sin egen personliga process.

 

Ämnesområden

 1. Energikunskap
  Energisystemets anatomi och fysiologi
  Energiterapitekniker
  Energitolkning hos sig själv och hos andra
  
 2. Psykologiska och energimässiga processer
  Det energimässiga försvarets anatomi
  De fem energimässiga försvaren
  Försvaren hos sig själv och hos andra
  Intention
  
 3. Fysiska processer
  Fysiska sjukdomar och kopplingen till energisystemet
  Fysiska rörelser för energisystemet
  
 4. Etik
  Relationen terapeut/klient
  Rollen som terapeut
  
 5. Övrigt
  Egen process, minimum 6 terapisessioner med godkänd terapeut
  Hemarbete, totalt 120 – 150 timmar
  Reseskildring, skriftlig redovisning av året, min 5 sidor
  Slutprov

Kostnad

32 500 kr för året. Tillkommer kurslitteratur och terapisessioner, ca 10 500 kr, totalt ca 43 000 kr.

 

 
stäng